"Započnite svoju plovidbu sa nama."

uzvodno do luka Amsterdam, Roterdam, Antwerpen ili nizvodno do Crnog mora

Plovni put

Vaša roba je u rukama profesionalne posade, sa višegodišnjim iskustvom, koja poseduje sve potrebne licence za plovidbu od Crnog mora do luka u Holandiji. 

Usluge

MS Danube Lion izuzetno je pogodan za prevoz vangabaritnih tereta, zbog specifičnosti tovarnog prostora, poseduje i GMP certifikat za prevoz stočne hrane

Tovarni prostor

MS Danube Lion (105 x 9,5 x 2,8). Maksimalna nosivost MS Danube Lion-a je 2008t pri gazu od 2,8m.